Stockholm

Akvareller och teckningar med Stockholms motiv.